НАЛГУЙ
/ нутгийн аялгуу /

[буриад аялгуу] (налгы) Дөлгөөн, намуухан, налгар, намбагар, төвшин, эелдэг: налгуй сайхан дэлгэрэнгүй... (налайсан сайхан зантай) [Г.Гантогтох. БAT].