НАЛТААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Саймшрах, зусардах, буялдуучлах - Эхнэрийнхээ өөдөөс налтааж хараад. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.