НААДЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Элэглэх, шоглох, шоолох, дооглох: наадалж инээх (элэглэж инээх) - Идээ хоолон дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.