НАЛААШГА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Байшингийн шал - Хусан модон налаашгаа хотолзтол бүжиглэе, хонин хөрвө дээлээ намилзтал бүжиглэе. дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.