ОНДРОХ III
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Өвөл, хаврын хахир цагийг мэнд давах, онд орох.

Ижил үг:

ОНДРОХ I

ОНДРОХ II