НОРСГОР
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин 1. Цог сүлдгүй;


2. Хөдх бядуу.