ЗАХТ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дээл хувцас: захт оёх (дээл оёх), захт өмсгөх (дээл өмсгөх), дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАХТ I