НАРАМ
/ нутгийн аялгуу /

барга Урд зүг рүү хошуурсан газрын гүдгэр хэсэг.