ЗАРТГАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зомгол, залтас - Хагалахад зартгай болдог юм, харуулдахад цэвэрхэн болдог юм, сэтлэхэд сийлбэр гардаг дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.