ЗААВГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дарвагар дарваан: заавгар хүүхэд (том амтай хүүхэд), заавгар амтай (даравгар амтай).