ЖОРНОГОР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шөмбөгөр, шөнтгөр: жорногор хоншоор (шөнтгөр хоншоор).