ЖИНЧЭДГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Нягт нямбай: жинчэдгүй урлах (нягт нямбай урлах) - Нохой бол юмны үнэрийг дэлгэрэнгүй...


2. Баараггүй: жинчэдгүй хүн (баараггүй хүн) - Сурснаа жинчэдгүй цээжилж байнадэлгэрэнгүй...