ЕШМЭЭН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Арвай: ешмээн гурил (арвайн гурил).