НАНГААЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Чөлөө хэлэх.