ДАГДАЙХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Доожоогүйтэх, намхайх: дагдайж явах (доожоогүй унжийж явах) - Хөндийн адгийн дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ДАГДАЙХ I