ДАВНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хашгичих: давнаж салахгүй (хашгичиж салахгүй).