ГЭНЭЭР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Гэнэн болгоомжгүйгээс үүсэх аюул - Цахилгаантай оролдоход хичээхгүй бол гэнээр гарна. дэлгэрэнгүй...