ГИРВЭЭЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Арчиж цэвэрлэх, унд хоол хийх - Надад хоол цай хийнэ гэж гирвээлэх хэрэггүй шүү, залгаа орж гарч л дэлгэрэнгүй... Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.