ГААДАА
/ нутгийн аялгуу /

хорчин 1. Отгон;


2. Ягжгар, тагжгар.