ГАНГАРГАН
/ нутгийн аялгуу /

баарин Хүйтэн агаар.