ГАМАЙХ

[цахар аман аялгуу] Урам хугарч урвайх - Эгчийгээ ирнэ дэлгэрэнгүй...С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.