ГАЛДУУР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Тамхины үнсний сав - Гаансаа галдуур дотроо тог тог хийтэл хүчтэйхэн цохижээ. дэлгэрэнгүй...