ГААЖГАЙ :
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Гаажгай орших (бөөстөх).