ЯНДАН I

Утаа дамжуулан гаргах хоолой, зарим нутагт хулан ч гэдэг - Түүний хажууд манай уурын зуухны яндангаар гарах утаа дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун., яндан хөөлөгч (яндангийн хөө цэвэрлэгч), яндангийн утаа (яндангаас гарах утаа), өрх яндан [хоршоо] (гэр байшингийн утаа гаргах нүх), яндан хоолой ~ яндан хулан [хоршоо] (утаа дамжуулах хулан, хоолой) - Утаа гарах яндан хулангүй, хар байшингаасаа гарав. А.Дашням. Оюун билгийн ордны ойллого.

Ижил үг:

ЯНДАН II

ЯНДАН III

ЯНДАН IV