ЯНГИР II

Мөнгөн цагаан өнгө: янгир цагаан мөнгө (цалин цагаан мөнгө) - Янгир цагаан мөнгөөр цагирагласан дэлгэрэнгүй... Жангар.

Ижил үг:

ЯНГИР I

ЯНГИР III: