ЯНААГҮЙ :
/ яриа /

хэний янаагүй (хэн ч ялгаагүй, би ч гэсэн).