ЯДРАА

Ядаргаа: ядраа чилээ [хоршоо] (ядаргаа зүдэргээ) - Сая ядраа чилээ мэдэгджээ.дэлгэрэнгүй...

ядраа чилээ ядаргаа зүдэргээ