ЯДРАМТГАЙ

Ядрах нь олонтоо, байнга ядардаг: ядрамтгай хүүхэд (амархан ядардаг хүүхэд).