ЯДРАХ

1. Оюуны болон биеийн хүчний ажил биеийн тар тэнхээнээс ахдаж бие сульдах, зүдрэх, алжаах - Сүхбаатар бол угаас дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд., ажилдаа ядрах (амралт багатай ажилласнаас бие сульдах), алжааж ядрах (алжааж зүдрэх), ядрах зутрах [хоршоо] (хүнд бэрхийг туулж, бие махбод сульдах, тав тух алдах), ядарч зүдэх [хоршоо] (зүдрэх зовох);


2. Өтөлж, хүч тамир харих, буурах: хөгширч ядрах (хөгширч доройтох), ядрах доройтох [хоршоо] (өтөлж доройтох), дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Эд хөрөнгө, аж амьдралаар хоосрох доройтох, ядуурах - Ядрах цагт нөхрийн чанар, буурах цагт янагийн тар танигдана. дэлгэрэнгүй... цангаж ядрах (ус ундгүйгээс ангаж бие сульдах).

ажилдаа ядрах амралт багатай ажилласнаас бие сульдах
алжааж ядрах алжааж зүдрэх
ядрах зутрах хүнд бэрхийг туулж, бие махбод сульдах, тав тух алдах
ядарч зүдэх зүдрэх зовох
хөгширч ядрах хөгширч доройтох
ядрах доройтох өтөлж доройтох
ядрах зутрах доройтож зутрах
ядрах зүдрэх алжааж зүдрэх
ядрах цуцах ажил хөдөлмөрийн хүндээс болж хүч тамир барагдах
цангаж ядрах ус ундгүйгээс ангаж бие сульдах