ядрах цуцах
ажил хөдөлмөрийн хүндээс болж хүч тамир барагдах