ЯДРАНГУЙ

Ядарч зүдэрсэн шинжтэй, ядрах янзтай: ядрангуй харагдах (ядарч зүдэрсэн шинжтэй харагдах) - Галаа дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.