ЯВЦУУ

1. Аливаа юмны зай багтаамж бага, хавчиг: явцуу хашаа (зай багтаамж багатай хашаа), газар дэлгэрэнгүй... (газар нутаг багатай), гэр орон явцуу (гэр орны зай багтаамж бага);


2. Хувцас хунар зэргийн бариу, цухал, давчуу: явцуу түрийтэй гутал (бариу түрийтэй гутал), явцуу хувцас (давчуу дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хүний санаа бодол гүн биш, өнгөцхөн: явцуу бодолтой (өнгөцхөн бодолтой, ойрын бодолтой), явцуу мэргэжил дэлгэрэнгүй...
явцуу хашаа зай багтаамж багатай хашаа
газар нутаг явцуу газар нутаг багатай
гэр орон явцуу гэр орны зай багтаамж бага
явцуу түрийтэй гутал бариу түрийтэй гутал
явцуу хувцас давчуу бариу хувцас
явцуу бодолтой өнгөцхөн бодолтой, ойрын бодолтой
явцуу мэргэжил түгээмэл биш мэргэжил
явцуу ойлголт өнгөцхөн ойлголт
явцуу үзэлтэй хувиа бодсон үзэлтэй