ЯВЦУУДАХ

1. Аливаа юмны зай хэмжээ хэтэрхий явцуу болох: дээлийн ханцуй нь явцуудах (дээлийн ханцуй нь дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүний санаа бодол, мэдлэгийн хүрээ хэтэрхий явцуу байх: мэдлэгийн хүрээ нь явцуудах (мэдлэгийн хүрээ нь хэтэрхий бага, дэлгэрэнгүй...