ЯВАГ I
/ хуучирсан /

Илаарь болсон хүний биеийн тэнхээ урьдахаасаа сайжирсан нь.

Ижил үг:

ЯВАГ II: