яармаг худалдаа болох
үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн худалдаа нээгдэх