ЯАРУУ

1. Хурдан, түргэн, бачуу давчуу, тулгам: яаруу ажил (маш яаралтай, давчуу ажил) - Ямар гээч дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга., яаруу хийх (түргэн хугацаанд хийх), яаруу явах (хурдан явах), яаруу бачуу [хоршоо] (давчуу, тулгам), яаруу давч [хоршоо] (цаг бачим тулгам байх нь), яаруу давчуу [хоршоо] (бачим түргэн), яаруу тэвдүү [хоршоо] (хурдан түргэн), яаруу шавдуу [хоршоо] (хурдан шаламгай), яаруу шамдуу [хоршоо] (түргэн шуурхай) - Баавайгийнхаа хэд хэдэн хүнийг хүнс хоолтой яаруу шамдуу явуулав. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Сандруу, тэвдүү зантай: яаруу дааруу [хоршоо] (санд мэнд), яаруу хүн (сандруу, тэвдүү зантай хүн), яаруу дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (цаг бачим тулгам нь), яаруу сандруу [хоршоо] (ихэд яарч тэвдэх байдал) - Яаруу сандруу гүйсээр ирэв. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

яаруу ажил маш яаралтай, давчуу ажил
яаруу хийх түргэн хугацаанд хийх
яаруу явах хурдан явах
яаруу бачуу давчуу, тулгам
яаруу давч цаг бачим тулгам байх нь
яаруу давчуу бачим түргэн
яаруу тэвдүү хурдан түргэн
яаруу шавдуу хурдан шаламгай
яаруу шамдуу түргэн шуурхай
яаруу дааруу санд мэнд
яаруу хүн сандруу, тэвдүү зантай хүн
яаруу давч цаг бачим тулгам нь
яаруу сандруу ихэд яарч тэвдэх байдал