ЯАРУУЛАХ

Түргэлүүлэх, шамдуулах - Хөвөнтэй цамцаа товчилж буй Чомбосүрэнг яарууллаа. Д.Цэдэв. Айргийн амт.