ЯАРАХ

1. Ажил хэргийг түргэн бүтээхийн төлөө хурдлах, тэвдэх, түргэлэх - За, чи тэгэхээр наашаа яарах хэрэггүй. дэлгэрэнгүй...


2. Тэсгэлгүй хүлээх: яаран догдлох (тэсгэлгүй хүлээн догдлох) - Түүнтэйгээ уулзах сан гэхээс сэтгэл минь яаран догдолж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., яарвал даарах [зүйр цэцэн үг] (хэт яарвал алдаа гарна гэсэн санаа).

ажилдаа яарах ажилдаа шуурхай очихоор хурдлах
бачимдан яарах тэвдэн яарах
яаран босох түргэлэн босох
яаран гүйх хурдлан гүйх
яаран сандран яарч сандарсан байдалтай
яаран сандран ирэх яарч сандарсан байдалтай ирэх
яаран догдлох тэсгэлгүй хүлээн догдлох
яарвал даарах хэт яарвал алдаа гарна гэсэн санаа