ЮМ II

1. Өгүүлэхүүний хэлбэрээр илрэх батлах сул үг - Энэ нутагт нэг ч биш хэд хэдэн баатар төрсөн юм. дэлгэрэнгүй...;


2. Асуух өгүүлбэрт хүч нэмэгдүүлэх сул үг - Чамд хэн хэлсэн юм бэ?  Яриа.

Ижил үг:

ЮМ I

ЮМ III