ЮМЖИХ

Хөрөнгөтэй болох, баяжих: юмжих баяжих [хоршоо] (хөрөнгөжих, баян болох) - Газар хагартал юмжиж дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.