ЮМЖУУЛАХ

Эд хөрөнгөтэй болгох, баяжуулах: хүмүүсийг юмжуулах (хүмүүсийг хөрөнгөжүүлэх).