ЮМВАА
/ ургамал /

Яр шархыг анагаах эмд ордог ургамал, шар гаа.