ЮРИЙН :

Юрийн галав (дунд төрмөлийн эриний, дунд хэсэгт жаран найман сая жил үргэлжилсэн галав), дэлгэрэнгүй...