ЮУМАЙ

1. Зөөлөн хавтгай навч, бутлан ургасан шулуун иш нь овьёостой төстэй ч жижиг түрүү нь олон цэцэгтэй бөгөөд үр нь дэлгэрэнгүй...


2. Уг ургамлын үр.