ЮҮГЭЭ(Н)
/ бичиг /

Юугаан, эм үгэнд бичнэ: бие юүгээн (өөрийн биеэ) - Бие юүгээн төлөөлүүлэн энэхүү захидлыг бичиж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., гэргий юүгээн (өөрийн гэргийгээ, эхнэрээ) - Өдий олон хоног өнгөрөхөд, гэр орон гэргий юүгээн бараадаж эргэж ирмээр юм даа. Ж.Дамдин. Үймээний жил., эх юүгээн (өөрийн эхээ).

бие юүгээн өөрийн биеэ
гэргий юүгээн өөрийн гэргийгээ, эхнэрээ
эх юүгээн өөрийн эхээ