ЮҮЖ

Өвс, тариа зэргийг хэсэг хэсгээр багцалсан боодол: юүж өвс (багцлан боосон өвс).