ЮҮЖЛЭХ

Хадсан өвс, тариа зэргийг юүж болгон багцлах: өвс юүжлэх (өвс багцлан боох).