ЮҮДЭН

1. Бороо, салхи, тоосноос хамгаалах малгайн гадуурх, урт шилтэй, бүчтэй бүрхүүл малгай - Юүдэн малгайнаас нүүр лүү дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., юүдэн өмсөх (салхи, борооноос хамгаалах давхац малгай өмсөх);


2. Бороо цасанд өмсөх тосон цардмал малгай;
3. Дөрвөд малгай;
4. Гадуур хувцасны залгаа малгай.