ЮМДҮҮЖИН
/ ургамал /

Цэцгүүд нь ганц ганцаар орших, хондон ягаан цацагласан дэлбээтэй, ойд ургадаг, олон наст өвс; талд ургадаг өөр нэг дэлгэрэнгүй...