ЮМАН

1. Аливаа байгаа бүх бодит, зарим хийсвэр зүйлийн ерөнхий нэр: юм авах (а. Ямар нэг зүйлийг гараар дэлгэрэнгүй...


2. Архи, шингэн зүйл: юм уух (а. Шингэн зүйл уух; б. Архи уух);
3. [шашин] Бурханы гэргий.